فرمها 

راهنمای ارسال درخواست دفاع از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان

راهنماي مراحل انجام امور مربوط به دفاع پايان نامه کارشناسي ارشد

راهنماي مراحل انجام امور مربوط به دفاع رساله دکتري

راهنمای ورود اطلاعات پایان نامه یا رساله در Irandoc

فرم پذيرش، مشخصات و سابقه تحصيلي دانشجويان تحصیلات تکمیلی

شیوه تدوین پایان نامه یا رساله

شیوه تدوین پایان نامه و رساله به فرمت Latex

نمونه ارائه فارسی با Xepersion

فرمت تهیه پیشنهاد موضوع تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم اطلاعیه سمینار یا دفاع کارشناسی ارشد و دکترا( اطلاعيه به صورت فايل word به نام شخص، همراه با محتوای فارسی و انگليسي به ايميل  aliemami@of.iut.ac.ir جهت درج در وب سايت دانشكده فرستاده شود.)

فرم انتخاب استاد مشاور دکترا

فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم ارزشیابی نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم ارزشيابي رساله دکترا

فرم نتیجه برگزاری امتحان دفاع از رساله دکترا

فرم دریافت هزينه هاي تکثير و صحافي پايان نامه یا رساله

فرم درخواست تشکيل جلسه آزمون جامع آموزشي

فرم درخواست تشکیل جلسه آزمون جامع پژوهشی 1/2 (براي برگزاري آزمون جامع پژوهشي 1 ارائه يك خبرنشست توسط دانشجو الزامي است.)

فرم درخواست پرداخت هزینه های شرکت در همایش های داخلی (به مقالاتی کمک هزینه تعلق می گیرد که دانشجو در همایش حضور داشته باشد و ضمیمه کردن بلیط رفت و برگشت الزامی می باشد.)

فرم مشخصات دانشجويان دکترا مشمول طرح پژوهانه

فرم تقاضاي مقرري براي دانشجويان دکترا

فرصت مطالعاتی- کاربرگ مشخصات دانشجو

فرصت مطالعاتی- کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور(فرم تکمیل شده به صورت تایپ شده تحویل داده شود.)

فرصت مطالعاتی - فرم وثیقه ملکی

فرصت مطالعاتی - فرم تعهد کارمندی

فرم پذیرش مقاله و تمدید فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی برای دانشجویان دکتری

فرم درخواست پرداخت هزینه آزمون از پژوهانه (مخصوص دانشجویان خارج از دانشکده)

فرم درخواست گذراندن دوره‌های ICTP  (فرم تکمیل شده به صورت تایپ شده به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل داده شود.)