96/06/13- اطلاعیه ثبت‌نام دستیار آموزشی برای دانشجویان دکتری ترم 1-96